Calendari Exàmens CFGM 2021-2022

Semestre 1

Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

Examen 1ª Convocatòria (Semestre 1)

Data Examen: 20/01/2022

 • C04: 15:30 a 17:00h
 • C05: 17:00 a 18:00h
 • C06: 18:00 a 19:30h
 • C08: 19:30 a 20:30h

Data Examen: 21/01/2022

 • C03: 15:30 a 17:00h
 • C01: 17:30 a 18:30h
 • C02: 19:00 a 20:00h

Data Examen: 22/01/2022

 • C07: 08:30 a 09:30h
 • C09: 10:00 a 11:00h
 • C11: 11:30 a 12:30h
 • C10: 12:30 a 13:30h

Examen 2ª Convocatòria (Semestre 1)

Data Examen: 03/02/2022

 • C04: 15:00 a 17:00h
 • C05: 17:00 a 18:30h
 • C06: 18:30 a 20:00h
 • C08: 20:30 a 21:30h

Data Examen: 04/02/2022

 • C03: 15:00 a 17:00h
 • C01: 17:00 a 18:30h
 • C02: 18:30 a 20:00h

Data Examen: 05/02/2022

 • C07: 8:00 a 09:30h
 • C09: 09:30 a 11:00h
 • C11: 11:00 a 12:30h
 • C10: 12:30 a 14:00h

Examen Convocatòria EXCEPCIONAL (Semestre 1) – Circumstàncies Covid

Nota: Segons la Resolució sobre les proves finals de FP a Distància, a data del 18 de gener 2022, emesa per part del Departament d’Ensenyament, s’ha aprovat establir un nou període d’avaluació excepcional per a oferir flexibilitat a les persones que acreditin mitjançant un informe mèdic alguna circumstància sanitària específica. Aquest canvi de data de les proves finals no computarà a efecte del nombre màxim de convocatòries establertes. En tot cas, aquestes proves finals excepcionals continuaran sent presencials.
Els supòsits per a disposar d’aquesta excepció són els següents:
 1. Aquells/es alumnes que hagin tingut alguna situació de circumstància sanitària en la 1a convocatòria d’Ordinària, podran realitzar aquest mateix model d’examen (model a) a la data establerta per a la 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2). Prèviament ha d’haver informat i justificat aquesta absència per motius mèdics al professor/a de l’assignatura, que serà qui validi aquest canvi.
 2. Aquells/es alumnes que hagin hagut d’assistir a 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2) per a realitzar Ordinària (model a) i que el resultat de la mateixa sigui no aprovat, disposa d’una convocatòria extraordinària (model b), en aquesta convocatòria excepcional. A més, aquesta excepció també és vàlida per a aquells/es alumnes que tinguin aquesta circumstància sanitària i no puguin assistir a la 2a convocatòria d’Extraordinària/ Ordinària 2 (model b).

A continuació s’estableix en les següents dates i horaris d’aquesta convocatòria excepcional Semestre 1:

Data Examen: 03/03/2022

 • C04: 15:00 a 17:00h
 • C05: 17:00 a 18:30h
 • C06: 18:30 a 20:00h
 • C08: 20:30 a 21:30h

Data Examen: 04/03/2022

 • C03: 15:00 a 17:00h
 • C01: 17:00 a 18:30h
 • C02: 18:30 a 20:00h

Data Examen: 05/03/2022

 • C07: 8:00 a 09:30h
 • C09: 09:30 a 11:00h
 • C11: 11:00 a 12:30h
 • C10: 12:30 a 14:00h

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Examen 1ª Convocatòria (Semestre 1)

Data Examen: 21/01/2022

 • MP05: 15:30 a 17:00h
 • MP01: 17:00 a 18:00h
 • MP11: 18:00 a 19:00h
 • MP03: 19:00 a 20:00h

Data Examen: 22/01/2022

 • MP09: 08:30 a 09:30h
 • MP13: 09:30 a 10:30h
 • MP07: 11:00 a 12:30h
 • MP04: 12:30 a 14:00h
 • MP02: 15:00 a 16:00h

Examen 2ª Convocatòria (Semestre 1)

Data Examen: 04/02/2022

 • MP05: 15:30 a 17:30h
 • MP01: 17:30 a 19:00h
 • MP11: 19:00 a 20:30h

Data Examen: 05/02/2022

 • MP09: 08:00 a 09:30h
 • MP13: 09:30 a 11:00h
 • MP07: 11:00 a 13:00h
 • MP04: 13:00 a 14:30h
 • MP02: 15:00 a 16:30h
 • MP03: 16:30 a 18:00h

Examen Convocatòria EXCEPCIONAL (Semestre 1) – Circumstàncies Covid

Nota: Segons la Resolució sobre les proves finals de FP a Distància, a data del 18 de gener 2022, emesa per part del Departament d’Ensenyament, s’ha aprovat establir un nou període d’avaluació excepcional per a oferir flexibilitat a les persones que acreditin mitjançant un informe mèdic alguna circumstància sanitària específica. Aquest canvi de data de les proves finals no computarà a efecte del nombre màxim de convocatòries establertes. En tot cas, aquestes proves finals excepcionals continuaran sent presencials.
Els supòsits per a disposar d’aquesta excepció són els següents:
 1. Aquells/es alumnes que hagin tingut alguna situació de circumstància sanitària en la 1a convocatòria d’Ordinària, podran realitzar aquest mateix model d’examen (model a) a la data establerta per a la 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2). Prèviament ha d’haver informat i justificat aquesta absència per motius mèdics al professor/a de l’assignatura, que serà qui validi aquest canvi.
 2. Aquells/es alumnes que hagin hagut d’assistir a 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2) per a realitzar Ordinària (model a) i que el resultat de la mateixa sigui no aprovat, disposa d’una convocatòria extraordinària (model b), en aquesta convocatòria excepcional. A més, aquesta excepció també és vàlida per a aquells/es alumnes que tinguin aquesta circumstància sanitària i no puguin assistir a la 2a convocatòria d’Extraordinària/ Ordinària 2 (model b).

A continuació s’estableix en les següents dates i horaris d’aquesta convocatòria excepcional Semestre 1:

Data Examen: 04/03/2022

 • MP05: 15:30 a 17:30h
 • MP01: 17:30 a 19:00h
 • MP11: 19:00 a 20:30h

Data Examen: 05/03/2022

 • MP09: 08:00 a 09:30h
 • MP13: 09:30 a 11:00h
 • MP07: 11:00 a 13:00h
 • MP04: 13:00 a 14:30h
 • MP02: 15:00 a 16:30h
 • MP03: 16:30 a 18:00h

Tècnic/a en Emergències Sanitàries

Examen 1ª Convocatòria (Semestre 1)

Data Examen: 14/01/2022

 • MP06:  15:30 a 17:00h
 • MP01:  17:30 a 18:30h
 • MP08:  19:00 a 20:00h

Data Examen: 15/01/2022

 • MP09:  08:00 a 09:00h
 • MP10: 09:30 a 11:00h
 • MP13: 11:00 a 12:30h

Data Examen: 17/01/2022

 • MP05:  16:30 a 18:30h
 • MP12: 18:30 a 19:30h
 • MP07: 19:30 a 20:30h

Examen 2ª Convocatòria (Semestre 1)

Data Examen: 28/01/2022

 • MP06:  15:30 a 17:30h
 • MP01: 17:30 a 19:00h
 • MP08:  19:00 a 20:30h

Data Examen: 29/01/2022

 • MP09: 08:00 a 09:30h
 • MP10: 09:30 a 11:30h
 • MP05: 11:30 a 14:00h
 • MP12: 14:30 a 16:00h
 • MP07: 16:00 a 17:30h
 • MP13: 17:30 a 19:30h

Examen Convocatòria EXCEPCIONAL (Semestre 1) – Circumstàncies Covid

Nota: Segons la Resolució sobre les proves finals de FP a Distància, a data del 18 de gener 2022, emesa per part del Departament d’Ensenyament, s’ha aprovat establir un nou període d’avaluació excepcional per a oferir flexibilitat a les persones que acreditin mitjançant un informe mèdic alguna circumstància sanitària específica. Aquest canvi de data de les proves finals no computarà a efecte del nombre màxim de convocatòries establertes. En tot cas, aquestes proves finals excepcionals continuaran sent presencials.
Els supòsits per a disposar d’aquesta excepció són els següents:
 1. Aquells/es alumnes que hagin tingut alguna situació de circumstància sanitària en la 1a convocatòria d’Ordinària, podran realitzar aquest mateix model d’examen (model a) a la data establerta per a la 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2). Prèviament ha d’haver informat i justificat aquesta absència per motius mèdics al professor/a de l’assignatura, que serà qui validi aquest canvi.
 2. Aquells/es alumnes que hagin hagut d’assistir a 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2) per a realitzar Ordinària (model a) i que el resultat de la mateixa sigui no aprovat, disposa d’una convocatòria extraordinària (model b), en aquesta convocatòria excepcional. A més, aquesta excepció també és vàlida per a aquells/es alumnes que tinguin aquesta circumstància sanitària i no puguin assistir a la 2a convocatòria d’Extraordinària/ Ordinària 2 (model b).

A continuació s’estableix en les següents dates i horaris d’aquesta convocatòria excepcional Semestre 1:

Data Examen: 04/03/2022

 • MP06:  15:30 a 17:30h
 • MP01: 17:30 a 19:00h
 • MP08:  19:00 a 20:30h

Data Examen: 05/03/2022

 • MP09: 08:00 a 09:30h
 • MP10: 09:30 a 11:30h
 • MP05: 11:30 a 14:00h
 • MP12: 14:30 a 16:00h
 • MP07: 16:00 a 17:30h
 • MP13: 17:30 a 19:30h

Semestre 2

Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

Examen 1ª Convocatòria (Semestre 2)

Data Examen: 27/05/2022

 • C04: 15:30 a 17:00h
 • C05: 17:00 a 18:00h
 • C06: 18:00 a 19:30h

Data Examen: 28/05/2022

 • C08: 09:00 a 10:00h
 • C10: 10:00 a 11:00h
 • C11 i C03: 11:30 a 12:30h
 • C01: 12:30 a 13:30h
 • C09: 13:30 a 14:30h

Examen 2ª Convocatòria (Semestre 2)

Data Examen: 17/06/2022

 • C04: 15:00 a 17:00h
 • C05: 17:00 a 18:30h
 • C06: 18:30 a 20:30h

Data Examen: 18/06/2022

 • C08: 08:30 a 10:00h
 • C10: 10:00 a 11:30h
 • C11 i C03: 11:30 a 13:00h
 • C01: 13:00 a 14:30h
 • C09: 15:30 a 17:00h

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Examen 1ª Convocatòria (Semestre 2)

Data Examen: 03/06/2022

 • MP03: 16:00 a 17:00h
 • MP04: 17:00 a 18:30h
 • MP10: 18:30 a 19:30h

Data Examen: 04/06/2022

 • MP08: 09:00 a 10:00h
 • MP09: 10:30 a 11:30h
 • MP02: 12:00 a 13:30h
 • MP06: 13:30 a 14:30h
 • MP11: 16:00 a 17:00h
 • MP12: 17:00 a 18:00h

Examen 2ª Convocatòria (Semestre 2)

Data Examen: 17/06/2022

 • MP03: 15:30 a 17:00h
 • MP04: 17:00 a 19:00h
 • MP10: 19:00 a 20:30h

Data Examen: 18/06/2022

 • MP08: 08:30 a 10:00h
 • MP09: 10:00 a 11:30h
 • MP02: 11:30 a 13:30h
 • MP06: 13:30 a 15:00h
 • MP11: 15:30 a 17:00h
 • MP12: 17:00 a 18:30h

Tècnic/a en Emergències Sanitàries

Examen 1ª Convocatòria (Semestre 2)

Data Examen: 03/06/2022

 • MP05:  15:00 a 16:00h
 • MP04:  16:00 a 17:00h
 • MP02:  17:30 a 18:30h
 • MP13:  18:30 a 19:30h

Data Examen: 04/06/2022

 • MP08:  09:00 a 10:00h
 • MP11: 10:30 a 11:30h
 • MP03: 12:00 a 13:30h
 • MP07:  13:30 a 14:30h
 • MP12: 17:00 a 18:00h

Examen 2ª Convocatòria (Semestre 2)

Data Examen: 17/06/2022

 • MP04:  15:30 a 17:00h
 • MP02 i MP05:  17:00 a 18:30h
 • MP13:  18:30 a 20:00h

Data Examen: 18/06/2022

 • MP08:  08:30 a 10:00h
 • MP11: 10:00 a 11:30h
 • MP03: 11:30 a 13:30h
 • MP07:  13:30 a 15:00
 • MP12: 15:30 a 17:00h

Observacions:

Les dates i horaris d’exàmens establerts poden estar subjectes a canvis i/o incorporar algun crèdit/mòdul professional no previst, segons matriculació.

Última actualització:

 • 04/04/22: Modificació dels examens de TES del Semestre 2.
 • 10/03/22: Incorporació dels examens d’APSD del Semestre 2.
 • 02/02/22: Incorporació dels examens de TES del Semestre 2.
 • 01/02/22: Incorporació dels examens de CAI del Semestre 2.

Cedesca

Contacto
close slider
 • Hidden